Energi


IOT Solutions har utviklet verktøy som gir oversikt over forbruk og energibehov. Verktøyene gir også smartere kontroll, alt rett fra PC, Ipad og Smarttelefon. Med IOT Solutions verktøy er det enkelt å få en overordnet oversikt over strømforbruket, maksimal effekt og reaktiv effekt. Alt helt ned på timesnivå. Ved hjelp av dette kan du raskt og enkelt identifisere effekttopper og unødig energiforbruk for din bedrift.

Energirådgivning

En energirådgiver kan se på byggets energiforbruk å vurdere hvilke tiltak som kan implementeres for å redusere byggets energiforbruk. Eksempel på et tiltak kan være å ta i bruk smart styring av tekniske anlegg, som for eksempel ventilasjon, kjøling og oppvarming. Tiltakene energirådgiveren anbefaler og foreslår vil på sikt redusere energiforbruket. Ønsker du en vurdering av ditt bygg er energirådgivning en av tjenestene IOT Solutions kan tilby.

Energy Performance Manager

Energy performance manager er et av verktøyene IOT Solutions har utviklet. Verktøyet er et både avansert og intuitivt analyseverktøy for energianalyse. Energy performance manager gir en overordnet oversikt over strømforbruket, maksimal effekt og reaktiv effekt. Alt helt ned på timesnivå. Ved hjelp av dette kan du identifisere effekttopper og unødig energiforbruk for din bedrift.

Energy performance manager krever ingen installasjon, kun tilgang til deres AMS-målere via Elhub. Det eneste du trenger å gjøre er å oppgi hvilke målernumre du ønsker å få oversikt over, så ordner vi resten. Ønsker du å spare energi, miljø og kostnader; kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Majoriteten av bedriftene vi har sett på til nå har ved hjelp av vår energy performance manager hatt grunnlag til å iverksette energibesparende tiltak. Alt fra enkle grep slik som at det ble identifisert at ventilasjonsanlegget stod på i helgene, eller til mer dyptgående at det ble identifisert særdeles kraftige energitopper midt på natten. Sistnevnte resulterte i at ved å iverksette korrigerende tiltak, oppnådde bedriften en besparelse på hele 300.000,-.

Har du flere bygg i din portefølje, kan du med enkle grep sammenlikne strømforbruket på tvers av dem alle mot for eksempel kvadratmeterstørrelse. Slik får du enkelt en oversikt over hvilke bygg som bør prioriteres først med energieffektiviserende tiltak.

Vår energy performance manager har også en egen database med oppdatert prisoversikt fra de største nettselskapene i landet. Dette gir deg som kunde en mulighet til å enkelt se hva du kan forvente i strømregning fremover, samt mulighet til å sammenlikne hvordan ditt nettselskap priser seg mot andre aktører i markedet.

Energioppfølgningssystem

IOT Solutions har utviklet et energioppfølgningssystem hvor byggansvarlig kan administrere og operere flere bygg fra en PC, Ipad, eller Smarttelefon. Her kan systemet være koblet opp mot blant annet ventilasjonsanlegg, fjernvarme og strømforbruk. Med energioppfølgingssystemet er det lett å få både forståelse og oversikt over bygg og anleggs energiforbruk, slik at det er enkelt å redusere forbruket ved å unngå og bruke mer energi enn nødvendig. På denne måten kan man sørge for kontinuerlig optimal drift av bygget.

Hvert bygg har oversikt over importert og eksportert energi, samt effekt, etc. Dette vises i en totaloversikt sammen med blant annet værdata, fjernvarme og ventilasjonssystem. Har man behov for styring av for eksempel ventilasjonssystem kan det legges inn både manuell styring og kalenderstyring. Dette kan bidra til redusert forbruk ved for eksempel helligdager eller andre dager da det ikke er behov for å ha dette i drift.

Energioppfølgningssystem fra IOT Solutions er allerede installert hos flere kunder. Installasjonen gjøres ved direkte tilkobling til smartmåler og energimålere på strømkursene. Man får da en nøyaktig oversikt over forbruk av energi. Blir det behov for å utvide å koble opp mot flere bygg i fremtiden, får man enkelt totaloversikt over alle lokasjonene på toppnivå. Byggene blir da listet nedover og man kan enkelt se hvor byggene er lokalisert via kart.

Ønskes det data på mer detaljert nivå kan dette vises både grafisk og tabellarisk. Her kan det velges om grafene skal vise skalert på dager eller helt ned til minutter.

Eksempler på andre tekniske system, funksjoner og data som kan kobles til kan være lysstyring, utsending av alarmer og værdata. Har du i tillegg solceller eller batteri installert, kan produksjon og batterinivå overvåkes. Energioppfølgningssystemet logger også alle målinger som danner grunnlag for analyser og sammenlikninger mellom bygg. Ut fra denne informasjonen kan IOT Solutions komme med anbefalinger om videre tiltak som igjen kan redusere strømforbruket.

Digital strømmåler(AMS)

De siste årene har de fleste husstander og bedrifter fått installert de nye digitale strømmålerne. Dette har ikke bare resultert i at du slipper og manuelt lese av strømmåleren din, men det har også åpnet for en rekke andre muligheter. Med de nye digitale strømmålerne får strømkunder tilgang til bedre informasjon og en mer nøyaktig avregning av strømforbruket sitt.  Med de nye digitale strømmålerne får kundene bedre informasjon og en mer nøyaktig avregning av strømforbruket sitt, samt muligheten til å se når på døgnet forbruket er høyest.

AMS målerne har en HAN-Port som kan åpnes og som en tredjepartsleverandør som IOT Solutions kan koble seg til for å hente ut sanntidsdata. Dette gjør det enklere å få oversikt og styre forbruke deretter. Ved hjelp av dette kan du identifisere effekttopper og unødig energiforbruk for din bedrift.

Elhub

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata fra de digitale strømmålerne i det norske markedet. Sertifiserte tredjepartsleverandører som oss IOT Solutions benytter oss av Elhub i vår overnevnte analyseverktøy. Les mer om Elhub her: https://www.iotsolutions.no/nb/elhub/Ønsker du mer informasjon?

Få info