Samarbeid fører til digitalisering av postkasser

Etter en ide fra Stansefabrikken Home har IOT Solutions, med bidrag fra Innovasjon Norge, utviklet en helt ny løsning for systempostkasser. Stansefabrikken Home og IOT Solutions har over tid samarbeidet om en løsning for digitale postkasser. Nå rulles løsningen ut. Først i rekken står det norske markedet.

Les mer


Alle bygg fra en applikasjon

IOT Solutions har utviklet et system for byggautomasjon hvor byggansvarlig kan administrere og operere byggene fra PC, Ipad eller smart telefon. Teknisk utstyr som ventilasjonsanlegg og kjølesystem kan styres direkte fra mobiltelefon eller PC eller automatisk via felles kalender. Temperatur setpunkt og operasjonsmodus kan endres direkte.


Les mer


Total energistyring

Med vår løsning får du full oversikt over hele energi område. Eksempler på dette kan være:
- Strømforbruk direkte fra strømmåler
- Egen produksjon av strøm fra solceller
- Forbruk på hver enkelt kurs
- Gjenstående energi på batteri
- Energiforbruk på fjernvarme
Systemet kan gi alarm ved uønsket eller høy forbruk og stenge energitilførsel om nødvendig.

Les mer


Vi tar ansvar

Ved å bruke våre systemer tilrettelegger man for å iverksette energieffektiviserende tiltak i din bedrift. Vi har sett at flere av våre kunder oppnår, ved selv enkle grep, en energibesparelse på opp mot 30%. I tillegg til dette er det store besparelser knyttet til å kunne fjernoperere flere bygg samtidig fra mobile enheter. Vi installerer, drifter og overvåker løsningene etter deres behov.


Les mer


Industri 4.0 server

IOT Solutions har utviklet en egen Industri 4.0 server.
Serveren er en plattform for integrasjon av standard systemer som vedlikehold, ERP, Scada, sammen med nye løsninger basert på Internet Of Things.
Applikasjonen hjelper med:
- Reduksjon av vedlikeholdskostnader
- Optimalisering av energiforbruk
- Reduksjon av produksjonsomkostninger


Les mer


Vi flytter til Kjøita 25

1. august flytter vi inn i nye lokaler i 3.etasje på Kjøita 25. De siste 6 måneder er det kommet 5 ny medarbeidere og vi trengte nye og mer tilpassede lokaler.


Les mer

Nyheter


februar 22, 2021

Samarbeid fører til digitalisering av postkasser

Etter en ide fra Stansefabrikken Home har IOT Solutions, med bidrag fra Innovasjon Norge, utviklet en helt ny løsning for systempostkasser.

Les mer
oktober 14, 2019

IOT Solution på Enovakonferansen 2019

Videoen er opptak fra foredrag på Enovakonferansen 2019

Les mer
juli 21, 2019

Vi ekspanderer og flytter til Kjøita

Det ble for lite plass for oss på Tangen. I løpet av de siste 6 måneder har vi ansatt 5 nye medarbeider. 1.8 flytter vi til nye lokaler på Kjøita. Den nye adressen er Kjøita 25, 3.etg

Les mer

Ønsker du mer informasjon?

Få info